Talent, Team & Leiderschap
Inspirerende teksten schrijven

Een jaarplan schrijven geeft je de gelegenheid om terug te kijken en stil te staan bij wat er goed is gegaan, welke uitdagingen er nog liggen en welke maatregelen nodig zijn om als organisatie of team in de toekomst optimaal te presteren. Een goed geschreven jaarplan geeft medewerkers houvast in hun dagelijks handelen, geeft leiders de ruimte om planmatig en minder ad hoc te managen en nieuwe medewerkers informatie over de mores van de organisatie, waardoor zij sneller zijn ingewerkt. Helemaal mooi om het jaarplan samen met medewerkers te schrijven. Het maakt het jaarplan een levend document waarin zij zichzelf herkennen en met motivatie en inspiratie de daarin geformuleerde doelen zullen nastreven. Bovendien is het schrijven van een jaarplan een moment waarop medewerkers de tijd krijgen om zich bewust te worden van hun werk: Hoe doe ik mijn werk eigenlijk? Wat is er nodig om meer bij te dragen? Hoe kan ik met 20% inspanning 80% meer resultaten halen? Wat vind ik het leukste aan mijn werk en waar ben ik geen ster in? Jaarplannen geven aanleiding om met medewerkers goed en gericht in gesprek te gaan. Het leidt tot verrassende inzichten. Met andere woorden het schrijven van een jaarplan is iets om naar uit te kijken.

06 295 20 878Aanbod

Coachen naar passie en lef

Trainen naar stijlflexibiliteit in verandering

Intervisie, samen leren mogelijk maken

Spreken op congressen en samenkomsten

Inspirerende teksten schrijven

Rapporteren en Reflecteren in de Zorg

Creatieve workshops

   
website maken