Intervisie, samen leren mogelijk maken

Intervisie is een methode waar mensen met elkaar in gesprek gaan om verbeteringen in het werk te bereiken en om van elkaar te leren. Intervisie wordt ook toegepast in verschillende managementmethodes zoals bijvoorbeeld in agile en lean organiseren. Het principe is steeds hetzelfde: je komt langere of kortere tijd bij elkaar om problemen op te losssen en successen te vieren. Ieder neemt de leerpunten die in de bijeenkomsten worden vastgesteld ter harte en gaat over tot het aanbrengen van veranderingen in het werkproces en werkcultuur. Omdat een externe blik helpt bij het in kaart brengen van kansen en bedreigingen in onderlinge communicatie, draag ik graag bij als gespreksleider. Bel me voor een orientered gesprek over wat met intervisie mogelijk is; 06 295 20 878

Maak je website met Websitemachine.nl