Jaarplannen maken

Een jaarplan schrijven brengt de gelegenheid om terug te kijken en stil te staan bij wat er goed is gegaan, welke uitdagingen er nog liggen en welke maatregelen nodig zijn om als team in de toekomst optimaal te presteren. Een goed geschreven jaarplan geeft medewerkers houvast in hun dagelijks handelen, geeft leiders de ruimte om planmatig en minder ad hoc te managen en nieuwe medewerkers informatie over de mores van uw organisatie, waardoor zij sneller zijn ingewerkt. Het jaarplan zal een levend document zijn waarin je medewerkers zichzelf herkennen. Jaarplannen geven aanleiding om met je mensen in gesprek te gaan. Hoe organiseren wij ons werk eigenlijk? Hoe kunnen we met meer plezier ons werk doen? Hoe kunnen we meer resultaten halen? Veel managers hebben een uitstekend beeld van hoe hun afdeling er over een jaar moet uitzien, maar niet alle managers zijn begiftigd met een goede pen of hebben de tijd om het op te schrijven.

Voorbeeldopdrachten:

Opdrachtgevers: De Belastingdienst, Amerpoort, Jeroen Bosch Ziekenhuis

 

Samenwerken en Zelfsturing Teambuilding Leiderschap Visieontwikkeling en integriteit Levensfase en loopbaan Jaarplannen maken

 

Maak je website met Websitemachine.nl