Levensfase en loopbaan

Meestal maakt de vraag hoe levensfase en loopbaan op elkaar af te stemmen deel uit van individuele coaching, maar ik heb ook goede ervaringen met het ontwerpen van oplossingen in organisatiebrede zin, zoals leertrajecten die afgestemd worden op generaties. Deelnemers van verschillende ervaringsjaren hebben immers verschillende behoeftes in stijl en inhoud. Door specifieke aandacht te geven aan wat iedere generatie met zich meebrengt kan de generatiekloof binnen organisaties worden overbrugd en onderlinge samenwerking verbeterd worden.  

Voorbeeldopdrachten:

Opdrachtgevers: ABN, SNS 

 

Samenwerken en Zelfsturing Teambuilding Leiderschap Visieontwikkeling en integriteit Levensfase en loopbaan Jaarplannen maken

 

Maak je website met Websitemachine.nl