Algemene leveringsvoorwaarden Companions for Change (CFC)

A. Algemene leveringsvoorwaarden

Veronica Waleson voert onder de naam Companions for Change de training uit volgens de criteria die in de ondertekende offerte genoemd zijn

Wanneer de opdrachtgever een incompanytraining annuleert, is de volgende annuleringsregeling van toepassing:

De opdrachtgever annuleert mondeling en bevestigt deze annulering schriftelijk. De datum van ontvangst van deze schriftelijke annulering geldt als annuleringsdatum.
Als de offerte of opdrachtbevestiging getekend is, is de opdrachtgever:
25% van het totale offertebedrag verschuldigd bij annulering tot vier weken voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht;

50% van het totale offertebedrag bij annulering tussen vier en twee weken voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht;
75% van het totale offertebedrag bij annulering tussen twee weken en 48 uur voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht;

het volledige offertebedrag bij annulering minder dan 48 uur voor de eerste uitvoeringsdatum van de opdracht.

Verzetten van overeengekomen afspraken kan alleen als de uitvoerende trainer ook op de verzette datum kan uitvoeren en met het verzetten van de training uitdrukkelijk akkoord gaat. De opdrachtgever bevestigt de nieuwe afspraken eveneens schriftelijk.
Mocht een trainer door onvoorziene omstandigheden verhinderd zijn, dan doet CFC al het mogelijke om deze trainer te vervangen. Als dat niet lukt, zal in overleg een andere datum worden gekozen voor de betreffende bijeenkomst.

B. Vertrouwelijke informatie

CFC en al haar medewerkers en docenten garanderen geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jouw organisatie en je medewerkers aan ons ter beschikking stellen. Het gaat hier om informatie over bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategie.

C. Facturering

Facturering geschiedt maandelijks voorafgaand of achteraf de geleverde inspanning afhankelijk van de afspraken die opdrachtgever en CFC hierover maken.

D. Klachten

Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht bespreken CFC, in de persoon van Veronica Waleson, en de opdrachtgever in redelijkheid deze klacht en samen tot een oplossing komen. Indien het overleg niet leidt tot een oplossing is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht/het contract op te zeggen vanaf de nog uit te voeren dagdelen. Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden waarop CfC binnen twee weken reageert. Indien opdrachtgever en CfC er niet samen uitkomen kan de klacht voorgelegd worden aan de Nederlandse Orde van Beroepstrainers (NOBTRA). De bevindingen van de NOBTRA zijn bindend.

Download deze leveringsvoorwaarden als PDF

Maak je website met Websitemachine.nl