Talent, Team & Leiderschap
Rapporteren en Reflecteren in de Zorg

Zorgverleners zijn vooral pragmatisch; ze willen de handen uit de mouwen steken. Minder enthousiast worden zij van de verplichting te rapporteren. Rapportages zijn daarom vaak te kort of juist te omslachtig, hebben een focus op wat niet goed gaat in plaats van op wat wel goed gaat en er klinkt vaak een persoonlijke interpretatie in door, in plaats van een professionele observatie. Het komt ook voor dat er niet goed met de doelen van de cliënt wordt gewerkt, omdat de formulering ervan niet eenduidig begrepen wordt of niet vanuit de cliënt is geschreven. Het belang van goed geschreven rapportages neemt toe, omdat:

  • de maatschappelijke druk op kwaliteit in de zorg toeneemt
  • de veelheid van flexwerkers, mantelzorgers en vrijwilligers groeit
  • de werkdruk stijgt 
  • de behoefte aan transparantie toeneemt

Doel van de Cursus Rapporteren en Reflecteren in de Zorg is:

1.    De leesbaarheid van rapportages vergroten door:

  • helder en objectief schrijven
  • actief en positief schrijven
  • kort en bondig schrijven

2.    Zorgverleners inspireren tot een nieuwe kijk op rapporteren, want:

  • rapporteren gaat over de inhoud van de zorg
  • rapporteren is reflectie
  • rapporteren is teamwork 

Resultaat: dichterbij de kern van het werk

De cursus brengt rapporteren dichterbij de kern van het werk waarin optimale zorg voor de cliënt centraal staat. Deelnemers leren al schrijvende te reflecteren op de dagelijkse praktijk, wat een bijdrage levert aan deskundigheidsbevordering en dat levert rapportages op die goed leesbaar zijn. Een goede rapportage is namelijk ook een instrument om met cliënten, verwanten, andere professionals en vrijwilligers in gesprek te komen en hen te betrekken bij de zorg. Gaandeweg krijgen deelnemers plezier in rapporteren, omdat zij ontdekken wat de kracht van taal is.

De trainers: meer dan schrijfcoaches alleen

De trainers zijn niet alleen enthousiaste schrijfcoaches, ze hebben ook ervaring in talent- en teamontwikkeling. Dat is een unieke combinatie. Deelnemers geven aan dat zij geleerd hebben betere rapportages te schrijven, maar ook dat hun professionele attitude een boost gekregen heeft en dat de cultuur van de teams waarin zij werken veiliger en meer open is geworden.

 Aanbod

Coachen naar passie en lef

Trainen naar stijlflexibiliteit in verandering

Intervisie, samen leren mogelijk maken

Spreken op congressen en samenkomsten

Inspirerende teksten schrijven

Rapporteren en Reflecteren in de Zorg

Creatieve workshops

   
website maken