Flex en Visie

In de twintig jaar dat ik mij professioneel met veranderen bezighoud, heb ik weinig bevestiging gezien van de stelling dat mensen niet van verandering houden. Het merendeel van de mensen waarmee ik werk, wil graag veranderen en vraagt mij hen daarbij te helpen. Tegenwoordig is er veel te doen om flexibilisering. Volgens de vakbonden brengt flexibilisering te veel veranderingen en onzekerheid voort, dat te veel stress oplevert, waardoor er een groot percentage jongeren een burned-out heeft. Andere onderzoeken tonen juist aan dat de flexwerker uitermate tevreden is. Deskundigen, politici, onderzoekers, werkgevers, vakbonden rollen over elkaar heen als het om de wenselijkheid van flexwerk gaat.

Cijfers laten zien dat flexwerk niet meer is tegen te gaan. We zijn massaal aan het flexwerken, maar betrokkenen hebben te weinig  oog voor de consequenties daarvan.  In het gesprek over de flexibilisering zoals deze in de kranten en op televisie wordt gevoerd, ontbreekt het aan visie, creativiteit en daadkracht. Men probeert nieuwe wijn in oude vaten te gieten. Het maatschappelijk debat is te complex om in een blogje uit te werken, dus ik richt mij op de vraag wat organisaties minimaal kunnen doen om van flexwerk een succes te maken.

Uitzend consulenten weten van oudsher dat succes van hun organisatie afhankelijk is van de goodwill van de uitzendkracht. Met het uitdragen van een heldere visie en een daarmee congruente bejegening wordt goodwill gekweekt. Daarbij helpt het bewustzijn dat een flexwerker van nu, een trouwe klant, afnemer of ambassadeur van morgen is. Om de beste flexwerker te werven, en dat in de toekomst ook blijvend te doen, is het meer en meer nodig om als organisatie een goede reputatie te hebben en die begint met een heldere en aantrekkelijke visie. De gewilde flexwerker zal een organisatie uitkiezen die het beste past bij zijn set aan waarden. Zo komen personal branding en corporate branding bij elkaar en zijn flexwerkers meer dan extra handjes.

07-05-2015 Deel


(vul hier 'ja' in)
Maak een blog op je website met Websitemachine.nl