Registratiestress verminderen

De politiek belooft al jaren de bureaucratie aan te pakken, maar in het veld wordt het er niet beter op. Organisaties in de gezondheidszorg gaan gebukt onder registratiestress. Het gevolg is dat veel medewerkers hun registratietaak plichtmatig uitvoeren. Dit leidt tot fouten en misverstanden tussen de werkvloer en de kwaliteitsafdeling. Wanneer een taak niet leuk is om te doen, dan moet discipline de interne motivatie overnemen. Discipline is beter vol te houden als er een sprankje inspiratie aan wordt toegevoegd. Hoe te inspireren als het om een weinig opwindende opdracht gaat zoals registreren?

Dit jaar ben ik begonnen met het geven van schrijftraining voor begeleiders. Het was een uitdaging. Van zorgwerkers wordt meer en meer verwacht dat ze rapportages schrijven, terwijl er in hun opleiding niet veel aandacht voor is geweest. Als ze dan ook nog regelmatig van de kwaliteitsadviseur horen dat ze het niet goed doen, is faalangst zo omgeslagen in weerstand.

Door de rijkdom die taal in beroepsuitoefening biedt tot uitgangspunt te nemen en niet het systeem de boventoon te laten voeren, werd de training een succes. Taal helpt begeleiders namelijk met hun dilemma’s door letterlijk ‘de dingen op een rijtje’ te zetten. Bovendien helpt goede verslaglegging om effectief met collega’s te overleggen. En het schrijfproces maakt begeleiders bewust van invloed op anderen, met andere woorden de ene formulering is de andere niet. Door helder en consequent te leren schrijven en daar plezier aan te bleven, is de registratie in het systeem een minder grote ballast, neemt de discipline toe en de kwaliteit verbetert.

10-08-2015 Deel


(vul hier 'ja' in)
Maak een blog op je website met Websitemachine.nl