De muze-manager

In de Griekse oudheid waren de negen muzen de godinnen van kunst en wetenschap en zij stelden de inspiratie voor. Een goede manager is als een muze voor zijn talentvolle medewerkers. Hij zal blijven inspireren ook in moeilijke tijden. Wat zijn de muzekwaliteiten van een manager?

Met talent onderscheid je je van anderen en dit kan eenzaamheid met zich meebrengen. ‘Waarom schilder ik niet zoals anderen’, vroeg de kunstenaar Matisse zich af. Zijn unieke talent bracht hem vaak aan het twijfelen. Om maar niet buiten de groep te vallen zullen talentvolle medewerkers de neiging hebben om hun eigen talent te relativeren. De smoesjes herkennen van medewerkers om onder hun talent uit te komen en hen daarop betrappen, is een belangrijke muze-kwaliteit. Vervolgens is het nodig om te kunnen zien wanneer talent met rust gelaten moet worden en wanneer het een stimulans en ondersteuning kan gebruiken. Kortom een muze-manager herkent het spannende moment waarin talent doorbreekt naar een hoger plan of juist terugvalt op oude patronen.

De regisseur geeft zijn acteurs het podium, maar staat er zelf liever achter. De schrijver neemt zijn redacteur serieus, ook al zal de redacteur nooit zelf een boek publiceren. De voetbaltrainer heeft spel inzicht, maar is zelf niet zelden een middelmatige voetballer. Wat hebben de regisseur, de redacteur en de voetbaltrainer gemeen? Ze houden van hun acteurs, schrijvers en voetbalvedetten zoals de muze-manager van zijn medewerkers houdt, zelfs - of misschien juist- van de medewerker die hem het bloed onder de nagels vandaan haalt. Het is de muze-manager te doen om het moment waarop de leerling de meester overtreft. En hoewel om die reden de muze-manager maar beter geen groot ego kan hebben, heeft hij wel het zelfbewustzijn en gezag waaraan het talent zich kan meten en spiegelen.

Een salon was in de zeventiende eeuw een bijeenkomst van mensen onder het dak van een inspirerende host, deels om elkaar te amuseren deels om de goede smaak te verfijnen en de wijsheid van de participanten door conversatie te verhogen. Salonhouders schiepen een sfeer waarin mensen zich met elkaar verbonden en elkaar inspireerden. Een uitnodiging voor een dergelijke salon was zeer begerenswaardig. De salonhouders verstonden de kunst om niet op te vallen, maar ondertussen de touwtjes strak in handen te houden. Onze Engelse vakgenoten spreken over deze vaardigheid als ‘holding the space’. Met de muzekwaliteiten van de salonhouders in perspectief kan de manager bijdragen aan een klimaat waarin het gewoon is dat medewerkers elkaar stimuleren en motiveren.

Dit blog is een bewerking van twee eerder verschenen artikelen in Tijdschrift voor MD van juni 2013 en Didactief van oktober 2015  

09-10-2015 Deel


(vul hier 'ja' in)
Maak een blog op je website met Websitemachine.nl