Coachen, een doorkijkje

Coachees vatten tijdens de laatste coachsessie samen wat de coaching voor hem of haar heeft betekend. In dit blog deel ik de inzichten die een professional tijdens zijn coachproces heeft opgedaan. Het doel van de coaching was om zijn coachvaardigheden te versterken. Dit is wat hij mij vertelde:

Het instrument coachen is veel rijker dan ik had gedacht

Op onze eerste sessie wist ik niet wat te verwachten. Dat er iets schortte aan mijn coachvaardigheden verbaasde mij niet. Ik dacht dat coachen vooral vragen stellen was en daar ben ik te ongeduldig voor. Bovendien voel ik me te verantwoordelijk om alles maar op zijn beloop te laten. Echter coachen blijkt meer dan vragen stellen alleen. Door kennis te nemen van de verschillende stijlen en daarmee te oefenen, kwam ik er achter wat mij als coach het beste past. Tegelijkertijd onderzocht ik waar mijn eigen gedrag vandaan komt en dit leidde er toe dat ik mijn opvattingen moest herzien. Zowel mijn beeld over wat coaching is als mijn eigen coachrepertoire was al na twee sessies verbreed.

Succes in de praktijk vergrootte mijn zelfvertrouwen

Parallel aan mijn eigen coaching trad ik op als coach voor een medewerker. Deze persoon was gedemotiveerd geraakt door feedback die ze van een klant had gekregen. Ik paste mijn ervaringen met coaching één op één toe in de gesprekken die ik met haar had, maar dan aan de andere kant van de tafel. Gaandeweg won ik haar vertrouwen, verloor ze haar weerstand en raakte ze geïnteresseerd in de diepere betekenis van de gebeurtenissen om haar heen. Nu is ze weer een zeer gewaardeerd teamlid. Ik ben blij dat ik haar heb kunnen behouden. Weet je nog hoe ik onze derde sessie begon? Ik kan het!

De wil om bij te dragen aan verandering is springlevend

Tijdens het coachproces groeide mijn wil om invloed uit te oefenen. In het verleden hield ik nog wel eens mijn mond, omdat ik bang was dat ik mijn reputatie zou schaden als ik mijzelf zou uitspreken. Bewapend met het motto dat vertrouwen een keuze is en met een positieve insteek, het is immers de toon die de muziek maakt, stelde ik na mijn vierde coachsessie maatregelen voor, die voor het merendeel zijn geaccepteerd. En de beloning? Ik ben gepolst voor een nieuwe functie.

Iedere coaching leidt tot andere resultaten en ook het proces verschilt van persoon tot persoon afhankelijk van doelstelling en temperament van de coachee. Maar over het algemeen leidt het verbreden van perspectief en het vergroten van zelfvertrouwen automatisch tot de wil om te veranderen.

24-03-2016 Deel


(vul hier 'ja' in)
Maak een blog op je website met Websitemachine.nl