Werken met symbolen

Werken met symbolen

Met krachtige slag trotseerde ik de golven van de zee. Plotseling werd ik omringd door haaien. Ze zwommen steeds sneller om mij heen en veroorzaakten een draaikolk die mij en de haaien het heelal in zogen. Hoog boven de aarde werd ik via een zwembadtrapje... Plop, wakker. Ik legde dit nachtelijke avontuur vast in een schilderij. Uit de verf kwam een vriendelijk ogende haai te voorschijn. Het schilderij hangt nu in de hal van mijn kantoor naast de andere dromen.

De mens produceert onbewust en spontaan symbolen in de vorm van dromen. Symbolen zijn beelden, die naast hun conventionele en voor de hand liggende betekenis nog specifieke bijbetekenissen bezitten. Een haai is een dier, maar wat doet dat dier in mijn droom? Wanneer de geest het symbool verkent, wordt hij naar ideeën geleid, die buiten het bevattingsvermogen van de rede liggen en in het (collectief) on(der)bewuste zijn opgeslagen. Zicht krijgen op wat er in ons on(der)bewuste is opgeslagen kan helpen om gedragingen en gevoelens te verklaren en daarmee diepgaand en duurzaam te veranderen.

Terwijl taal en woorden de ingang naar het on(der)bewuste vaak blokkeren, geven beelden er ruim toegang toe. In mijn werk als coach gebruik ik daarom graag Art Based Methods (ABS). Een van deze methodes is het maken van collages. De collage van de coachee vormt een brug tussen:

zijn on(der)bewuste en zijn bewuste geest
zijn emotionele wereld en zijn analytische competentie
zijn interne- en zijn externe ervaring
Als ik op internet lees waar de haai symbool voor staat, kan ik het niet goed rijmen met de positieve gevoelens die ik had over de droom en over de lachende gezichtsuitdrukking van mijn reddende haai. De betekenis zal zich ergens in de toekomst laten zien. Tot die tijd zwem ik nog even met de haaien mee.

Inspiratie:

De mens en zijn symbolen. C.G. Jung c.s., Lemniscaat, 2000 (tweede druk)
Collage as a creative coaching tool, Adrea Watts, Routledge, 2023


Ook leren bloggen? Kom dan met ons mee naar de schrijfweek van 28 augustus tot en met 1 september: 5 inspirerende workshops, individuele begeleiding, lekker eten.

06-06-2023 Deel
Maak een blog op je website met Websitemachine.nl