Talent, Team & Leiderschap
Leiderschap

Het komt er op aan dat leidinggevenden afhankelijk van de situatie zowel kunnen loslaten als sturen. Daarnaast speelt de eigen persoonlijkheid van de leidinggevende een rol en hoe de leidinggevende omgaat met druk die vanwege zijn positie op hem wordt uitgeoefend. De kracht van vragen stellen met behoud van authenticiteit is een belangrijk aspect van de leidinggevende als coach en tegelijkertijd moet je op de zeepkist kunnen staan om een goed verhaal en visie over te brengen.  Ik laat me inspireren door verschillende organisatievernieuwers. Als leidraad gebruik ik het model dat ik onder diensten heb weergegeven en een samenstel is van Th U theaory en Covey, zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

Voorbeeldopdrachten:

  • Bij Deloitte was ik ontwerper, projectleider en deels uitvoerder van het programma Move On Up. Een curriculum, dat de ontwikkeling in leiderschap volgde. Ieder jaar namen zo'n 300 deelnemers aan het programma deel.
  • Ik ontwierp bij de SNS Bank een leiderschapstraject voor de top 30. Het traject heette Odysseus en was vormgegeven als een reis.
  • Voor het Ministerie van Justitie ontwierp ik het traject 'Leiderschapsportfolio' dat ik voor de Top 100 uitvoerde en welke eindigde in een Meesterproef.
  • Bij de gemeente Vlissingen voerde ik een jaar lang een leiderschapstraject uit dat was ontworpen volgens de principes van de U-theory (Otto Sharmer).
  • Ik was voor het onderdeel leiderschap verantwoordelijk in een MD van Zorggroep St. Maarten. 

Opdrachtgevers: Ministerie van Justitie, Deloitte, SNS Bank, ING Bank, KPMG, gemeente Vlissingen, Gemeente Den Haag, Zorggroep St. Maarten

 


Samenwerken en Zelfsturing
Teambuilding
Leiderschap
Visieontwikkeling en integriteit
Levensfase en loopbaan
Jaarplannen maken
   
website maken