Talent, Team & Leiderschap
Levensfase en loopbaan

Meestal maakt de vraag hoe levensfase en loopbaan op elkaar af te stemmen deel uit van individuele coaching, maar ik heb ook goede ervaringen met het ontwerpen van oplossingen in organisatiebrede zin, zoals leertrajecten die afgestemd worden op generaties. Deelnemers van verschillende ervaringsjaren hebben immers verschillende behoeftes in stijl en inhoud. Door specifieke aandacht te geven aan wat iedere generatie met zich meebrengt kan de generatiekloof binnen organisaties worden overbrugd en onderlinge samenwerking verbeterd worden.  

Voorbeeldopdrachten:

  • Ik ontwierp het traject Loopbaanreflecties voor de ABN bedoeld voor managers waarvan de grens van hun loopbaan in zicht kwam. In het traject oriënteerden deelnemers zich op een invulling van hun dienstverband die minstens zo bevredigend is als de jaren die voorafgingen aan de stabilisatie van de loopbaan. Zij doorliepen met elkaar een aantal vragen, waarvoor we de seizoenen als metafoor gebruikten. Herfst: Wat laat je los? Winter: Wat is je essentie? Lente: Welke ideeën heb je? Zomer: Hoe ga je deze realiseren?
  • Bij de SNS ontwierp ik een curriculum die aansloot bij de levensfaseontwikkeling van deelnemers. Het programma waarvan de onderdelen goed op elkaar aansloten, werd een aantal jaren als open inschrijving voor verschillende generaties binnen de organisatie aangeboden.

Opdrachtgevers: ABN, SNS 

 

 

 

 

 

 


Samenwerken en Zelfsturing
Teambuilding
Leiderschap
Visieontwikkeling en integriteit
Levensfase en loopbaan
Jaarplannen maken
   
website maken