Talent, Team & Leiderschap
Samenwerken en Zelfsturing

Klantgerichtheid pas mogelijk is als medewerkers mandaat hebben om direct voor klanten problemen op te lossen en klantgerichtheid vraagt samenwerkvaardigheden. Het thema samenwerken en zelfsturing is actueler dan ooit. Onder druk is samenwerken moeilijk en kan het leiden tot conflicten. Vaak weten teamleden dan te weinig van elkaars intenties en raken ze verwikkeld in een negatief taalspel. Als zij vanuit een persoonlijk en positief niveau met elkaar in gesprek leren gaan, dan begrijpen zij waarom er een conflict is ontstaan en ontwikkelen zij ieder voor zich de zelfkennis die nodig is voor een goede samenwerking. 

Voorbeeldopdrachten:

  • Bij de gemeente Hilversum verzorgde ik trainingen voor alle publieksfuncties. Daarna volgden andere gemeentes, zoals Maarssen, Amersfoort, Almere, Alphen aan de Rijn en Eindhoven.
  • Zelfsturing stond centraal in mijn samenwerking met mijn opdrachtgever bij Fokker. De doorloop tijd van de processen op zijn afdeling werd aanmerkelijk teruggebracht.
  • Bij Stork bedacht ik samen met collega's een spel waarmee alle medewerkers hun kennis van andere afdelingen konden toetsen. Het resultaat was dat men elkaar na het spelen van het spel opzocht wanneer er samenwerking nodig was, omdat men wist wat er te halen was.
  • Bij een financiële afdeling leidde ik een organisatieopstelling die de onderstroom in beeld bracht waardoor duidelijk werd waarom het niet lukte om sommige veranderingen door te voeren

Opdrachtgevers: Gemeente Hilversum, Fokker, Ziekenhuis Hilversum, De Belastingdienst, Stork,ECN, KLM, gemeente Maarssen,gemeente  Almere, gemeente Amersfoort, gemeente Eindhoven.


Samenwerken en Zelfsturing
Teambuilding
Leiderschap
Visieontwikkeling en integriteit
Levensfase en loopbaan
Jaarplannen maken
   
website maken