Talent, Team & Leiderschap
Visieontwikkeling en integriteit

Wanneer ik word gevraagd om mee te denken over een nieuwe visie is mijn eerste vraag wat het bestaansrecht is van de organisatie of de afdeling. Wat is de betekenis van het werk dat je doet. Hoe drukt de betekenis zich uit en welke dienstverlening of producten zijn daarin kenmerkend. Wanneer dit op elkaar is afgestemd kun je sneller keuzes maken en met deze keuzes maak je de dienstverlening of het product van jouw organisatie onderscheidend. Om de nieuwe visie te implementeren wordt bij mij vaak een integriteitstraining aangevraagd. Daarin worden sectorspecifieke dilemma's tegen het licht van de nieuwe waarden gehouden. 

Voorbeeldopdrachten:

  • Bij Fontys Hogescholen werkte ik met het team van een bibliotheek aan een visie met als resultaat dat het bestuur besloot de bezuinigingen op te schorten en het vloeroppervlak zelfs uit te breiden.
  • Bij woningbouwcorporatie Mooiland werd van huurders meer zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid voor hun woonomgeving gevraagd. Samen met de afdeling communicatie bracht ik deze ontwikkeling onder in een nieuwe visie
  • Op het Ministerie van Justitie werd een nieuw team samengesteld met HR deskundigen. Ze hadden behoefte aan een gemeenschappelijke visie op hun adviesrol en vroegen mij hen daarin te ondersteunen. Met de nieuwe visie leerden ze taken en verantwoordelijkheden tussen expert, accountmanager en klant goed te hanteren.
  • Bij de provincie Noord Holland organiseerde ik dialoogsessies met medewerkers over richtinggevende waarden. Op basis daarvan ontwikkelden we een tool, die werd ingezet toen de eed voor ambtenaren weer werd ingevoerd.

Opdrachtgevers: Ministerie van Justitie, provincie Noord-Holland, Fontys Hogeschool, Mooiland 

 

 


Samenwerken en Zelfsturing
Teambuilding
Leiderschap
Visieontwikkeling en integriteit
Levensfase en loopbaan
Jaarplannen maken
   
website maken